Boudewijnskerke in Zoutelande

Boudewijnskerke  is een buurtschap in Zoutelande en ligt op het voormalige eiland Walcheren in de provincie Zeeland. De Zeeuwse benaming voor de buurtschap is Buiskerke. In de jaren 1247 was Boudewijnskerke een dorp met een kerk, aan de Heer Nicolaas gewijd. De kerk is echter, in de strijd tegen Spanje, vernield, er was alleen nog een toren aanwezig. De toren zou in 1622 geheel zijn vernieuwd, maar in 1870 weer afgebroken. Sommigen beweren dat de kerk van Boudewijnskerke tijdens het beleg van Middelburg is verwoest. Anderen schrijven dit toe aan de beeldenstorm in 1566 maar in elk geval bleef de kerk een ruïne tot 1870. De bewoners spreken ook nu nog in hun dialect over 'Buiskerke' en dat is in deze tijd, waarin zoveel streek-eigen zaken verdwijnen, zeker iets om even bij stil te staan. 

Bos Boudewijnskerke/Westkapelle:

De kreken ten zuiden van Westkapelle zijn ontstaan als een direct gevolg van de oorlogshandelingen eind 1944. Door het bombarderen van de dijken stroomden dag in dag uit enorme watermassa's door het gat in de dijk. Daardoor ontstond diepe geulen, die nu de kreken vormen. Langs de kreken is bos aangelegd. Bos Boudewijnskerke is aangelegd in 2007. Het maakt deel uit van een reeks van nieuwe bossen op Walcheren. Deze bossen zijn aangelegd in het kader van het landinrichtingsplan Walcheren in  1994. Ze sluiten aan op de langer bestaande bossen langs de binnenduinrand van Walcheren. Staatsbosbeheer is eigenaar van de bossen en zorgt voor onderhoud en beheer er van. Voordat het bos is aangelegd hebben archeologen hier onderzoek gedaan. Ze troffen er maar liefst 12 waardevolle archeologische vindplaatsen aan. De archeologen kwamen vooral bouwmateriaal en scherven van aardewerk tegen. De ouderdom loopt uiteen van de 8e tot en met de 18e eeuw. Mogelijk zijn het oude bewoningsplaatsen geweest. De archeologische vindplaatsen zijn niet opgegraven maar bewaard gebleven in het bos. Ze zijn zoveel mogelijk vrijgehouden van de beplanting. Een van de vindplaatsen ligt onder de parkeerplaats. 

Bos Boudewijnskerke vormt een geheel met het Westkapelse bos aan de noordkant van de kreek. Het slingerpad eindigt in een ovaalvormige ijsbaan. In de wintermaanden is het mogelijk om hier te schaatsen. Zomers ziet het er als een botanisch grasveld uit. Halverwege het slingerpad kunt u met een trekvlot de kreekuitloop oversteken. Vanuit het zuidelijke deel van het bos is een zichtlijn gemaakt naar de vuurtoren van Westkapelle. Dit was oorspronkelijk een kerktoren, gebouwd in de 15ede eeuw in 1818 is de toren omgebouwd tot vuurtoren. Het is mogelijk om in de vuurtoren naar boven te klimmen, vanuit daar heeft u een mooi uitzicht, ook over Bos Boudewijnskerke. Het wandelpad slingert langs open plekken naar het uitkijkpunt. Hier vandaan is de vliedberg van Boudewijnskerke goed te zien. Deze markante heuvel is in de middeleeuwen opgeworpen. Het is waarschijnlijk een kasteelberg of motte geweest. Mogelijk heeft er ooit een houten stenen toren opgestaan. Op heel Walcheren liggen nog ongeveer 20 van deze heuvels. Door het Bos Boudewijnskerke lopen knooppuntenroutes om te wandelen. Boudewijnskerke is een van de gekrompen dorpen op Walcheren, voormeer informatie bekijk de folder op de knop hieronder.

Gekrompen dorpen